3

nové podlaží

13.150 m2

čistá podlažní plocha

71

parkovacích míst

Stavební úpravy

Navržené stavební úpravy zahrnují několik do značné míry samostatných částí: přeorientování vstupu do ulice Šumavské, nástavba tří nových podlaží a vložení mezipatra v západní části suterénu, které bude sloužit parkování, to vše při zachování podoby a principu využívání stávající budovy.

Hlavní vstup bude nově umístěn do prostoru dvora, kde vznikne velkorysá vstupní dvorana s centrálními výtahy, jež bude dále pokračovat ve formě spojovacího krčku mezi dvěma podélnými křídly až do nejvyššího podlaží. Samotná nástavba (5. až 7. NP) krytá zelenou střechou je navržena jako ocelová superkonstrukce, která bude vynášena mohutnými sloupy umístěnými ve dvoře, oproti hlavnímu objemu budovy bude mírně ustoupena a bude opláštěna skleněnou fasádou pro zdůraznění kontrastu mezi novým a starým.