Lokalita

Budova Centra Šumavská se nachází na stejnojmenné ulici v městské části Brno-střed. Areál je ohraničen ze severu ulicí Šumavská, ze západu ulicí Botanická a z jihu ulicí Ptašínského. Nachází se zhruba 2 km severně od historického centra města Brna, v oblasti se smíšenou zástavbou.

Dopravní dostupnost

Areál je velmi dobře dopravně dostupný autem i městskou hromadnou dopravou. V jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí stanice autobusu (Botanická ulice) i tramvaje (Štefánikova ulice). S centrem spojují danou lokalitu dvě radiály tj. ulice Veveří a Štefánikova, mezi kterými je Areál situován. Po nedalekém městském okruhu se lze z areálu snadno a rychle dopravit na brněnské výstaviště nebo na dálnici D1, i na severní tah směrem na Svitavy.

CERIT SCIENCE PARK II

Stávající administrativní centrum, jež vzniklo přestavbou objektu bývalých vojenských konfekčních dílen z roku 1915 architekta Bruno Bauera, tvoří uzavřený objem budov na obdélníkovém půdorysu kolem společného dvora. Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, hlavní vstup je orientován do Chaloupeckého náměstí, vjezd do dvora je z kratší strany z ulice Šumavské

Číst více